Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo gữi công văn yêu cầu các Trường xây dựng các bài tập thể dục (dưới dạng video) và tài liệu hướng dẫn tập luyện để nâng cao sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo và học sinh các trường Tiểu học, THCS tập luyện tăng cường phòng, chống dịch ...